Stop met het veilen van huisdieren.

Veilen van huisdieren. Tot 2013 waren dieren zaken in de zin van de wet. Juridisch vergelijkbaar met een fiets of een kratje bier. Natuurlijk mocht je ze ook toen al niet ernstig (!) mishandelen, maar verder kon je ermee doen wat je wilde. Daaraan is naar mijn mening een einde gekomen met invoering

Boete OM let op uw zaak!

Toen ik in de zeventiger jaren van de vorige eeuw begon als plaatsvervangend officier van justitie, kwamen alle kleine verkeersovertredingen nog bij de kantonrechter. Dat wil zeggen, als de bekeuring niet betaald werd. Dat leverde overvolle strafzittingen op, waar bijna iedereen verstek liet gaan.

Levenslang echt levenslang, of niet?

In Nederland duurt een levenslange gevangenisstraf ook echt levenslang. Er is niet voorzien in een tussentijdse herzieningsmogelijkheid, zoals in veel andere landen wel gebruikelijk is. Een levenslang gestrafte kan enkel bij leven vrijkomen, wanneer hem gratie wordt verleend door de regering. In de

Klikken, lekken, openbaar maken of….. verraad.

Klikken.   Klikken (lekken) heeft een nare bijklank. Een klikker beschaamt immers meestal het in hem gestelde vertrouwen, door geheimen openbaar te maken. De directeur van een vervoersbedrijf, die bedrijfseconomisch gevoelige informatie naar de concurrent doorspeelt, is zelfs strafbaar. De ene

Liefde, sex en vriendschap.

Wat heb je nodig voor een goed huwelijk? Die vraag kreeg ik onlangs plompverloren voorgelegd, door een journalist van het Algemeen Dagblad. Uit mijn tijd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand,bij de toenmalige gemeente Loenen (U), herinner ik mij daarover uitgebreid voorlichting te he

Twee moeders en een spermadonor

Het zag er allemaal zo mooi uit. Twee vrouwen wilden een kindje. Gelet op de huidige stand van de medische wetenschap is daar nog steeds een man voor nodig. Een zaaddonor dus. Die werd gevonden. Het ging om een bekende. Het werkte allemaal naar behoren en dus werd negen maanden later een wolk van e