Lezingen en presentaties.

Mr. Frank Visser geeft al meer dan 15 jaar lezingen en presentaties voor zowel profit als non-profitorganisaties.
Op het grote publiek gerichte, wat meer lichtvoetige, lezingen hadden onder meer als onderwerp: ‘rechtspraak en de media’, ‘ontwikkelingen in de rechtspraak’ ‘rechtspraak en de gewone man’, ‘de rechter als mens’, ’televisierechtspraak in Nederland’, ‘conflicten, hoe voorkomt je ze en hoe los je ze op?’

In juridisch meer inhoudelijke lezingen, gericht op specifieke beroeps- en klantengroepen, werd ingegaan op ontwikkelingen in en rondom het arbeids- en ontslagrecht, het huurrecht, het consumentenrecht, het burenrecht, het bindend advies en mediation, het algemeen vermogensrecht en het burgerlijk procesrecht.

 

 

Een greep uit de opdrachtgevers.

Pensioenfonds PGGM, UNETO, Elseviers, Universiteit Tilburg, NUSO Noord, SRK, ROC Assen, CCV, BMC, Univé, Stichting Jurist en Werk, Lexence, Centraal Beheer, Universiteit Wageningen, BDO, Eiffel, DAS, ARAG, Rijssenbeek advocaten, VvE belang, Gemeente Amsterdam, GemVast, New Heroes, JFG Groningen, Ad Legem Leeuwarden en het WODC.

Media.

Mr. Frank Visser is gespecialiseerd in het duiden en uitleggen van juridische vraagstukken in voor gewone mensen begrijpelijke taal. Als zodanig heeft hij meer dan 20 jaar ervaring met televisierechtspraak en publieksvoorlichting in de media.

 

Kosten.

Voor het houden van een lezing wordt in beginsel een commercieel tarief berekend. U kunt via deze website om een vrijblijvende offerte vragen. Verzoeken om gratis lezingen, of lezingen tegen een onkostenvergoeding, kunnen -uitzonderingen daargelaten- helaas niet worden gehonoreerd.