Wie is mr. Frank Visser


rfrfr

Mr. Frank Visser volgde de interne rechtersopleiding van 1976 tot 1982. In dat kader was hij werkzaam als officier van justitie te Amsterdam, als griffier bij de rechtbank Maastricht, als rechercheur bij de gemeentepolitie Heerlen en als reclasseringsmedewerker bij het Leger des Heils.

In 1982 werd mr. Visser officier van justitie te Alkmaar. Daar was hij onder meer in het bijzonder belast met de behandeling van fraudezaken en fiscale delicten.

Van juni 1989 tot juni 2014 was mr. Visser kantonrechter te Zaandam en later seniorrechter in de rechtbank Noord-Holland. Tot februari 2017 was hij nog werkzaam als rechter-plaatsvervanger in dat college. Tevens was hij tot februari 2017  nog raadsheer- plaatsvervanger bij het gerechtshof te Den Bosch.

Waar studeerde mr. Frank Visser?

Na het behalen van zijn HBS-A diploma in 1970 begon mr. Visser zijn studie Nederlands Recht aan de toenmalige Economische Hogeschool te Rotterdam, thans Erasmus Universiteit. Daar haalde hij zijn kandidaatsexamen in 1972. Mr. Visser vervolgde zijn studie Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daar studeerde hij cum laude af  in mei 1975.

Tijdens zijn studie was mr. Visser student-assistent Volkenrecht en werkte hij als medewerker bij de Rechtswinkel Amsterdam.

Wat deed mr. Visser nog meer?

Mr. Frank Visser was enige jaren buitengewoon ambtenaar der burgerlijke stand in Loenen (huwelijken), docent Recht aan de Hogeschool van Amsterdam, voorzitter van de geschillencommissie consumentenzaken (voertuigen).

Mr Frank Visser spreekt recht.

Mr. Frank Visser op de televisie

Vanaf 1995 tot en met 2015 was mr. Frank Visser  televisierechter in het populaire NCRV programma ‘De rijdende rechter’, achtereenvolgens gepresenteerd door  Mieke van der Weij en Jetske van den Elsen. Vanaf september 2009 tot en met oktober 2014 gaf mr. Frank Visser juridisch advies op TV in het door hemzelf bedachte programma  ‘Recht in de Regio.’ Met ingang van 2016 is mr. Frank Visser werkzaam als televisierechter voor SBS6 in de  programma’s  ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak!’ en ‘Mr. Frank Visser rijdt visite.’  Medio 2020 kwam daar nog het programma ‘Mr Frank Visser, wordt u al geholpen?’ bij, waarin hij samen met mr. Reinier Groos en bijgestaan door Viktor Brand juridisch spreekuur houdt.

 

De schrijvende rechter!

Mr. Frank Visser publiceerde de volgende boeken: ‘Onze Buren’ (2008), ‘Verhalen van een televisierechter’(2000), ‘In alle redelijkheid’(1992), ‘Mij pak je niet’ (samen met H. Emmerik, 1989) en ‘De verdachte zakenman’(1987). Ook schreef hij columns voor het Algemeen Dagblad, de ANWB kampioen, de NCRV-gids en het tijdschrift Plus.

Echtgenoot, vader en opa!

Mr. Frank Visser is 17 mei 1951 geboren te Maartensdijk, hij is getrouwd en hij heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.