Als u mij wraakt, dan zwaait er wat!

by Mr Frank Visser | maart 20, 2022 | 1 Comment
Als u mij wraakt, dan zwaait er wat!

Als u mij wraakt, dan zwaait er wat!

Het begon op een regenachtige middag, ergens in een zaaltje van het kantongerecht. De kantonrechter had partijen uitgenodigd voor een hoorzitting. Bij aanvang ging het al mis, omdat de advocaat van de eiser zich ergerde aan het feit, dat de kantonrechter geen toga droeg. Dat doen kantonrechters soms, uit een oogpunt van laagdrempeligheid. Officieel mag dat niet, maar de toon was gezet. Daarna liep het uit de hand. De kantonrechter liet gedaagde meevoelend weten, ‘te begrijpen wat hij voelde.’ Zo’n invoelende rechter willen we allemaal wel, zeker na de toeslagenaffaire. Maar die zachte aanpak schoot de advocaat van de eiser in het verkeerde keelgat. Die voelde zijn cliënt benadeeld door deze opmerking. ‘Nou, en ik begrijp niet, dat u dat begrijpt!’ riep hij uit. De kantonrechter was daar niet van gediend en ontstak in grote woede. Zo groot, dat de advocaat liet weten hem te gaan wraken. En bij een geslaagde wraking zou deze kantonrechter van de zaak worden gehaald en vervangen door een andere rechter! Dat vooruitzicht leidde tot nog meer ongenoegen bij de magistraat. Dat liep hoog op. ‘Als u mij wraakt, dan zal ik een klacht tegen u indienen en ik zal het u nog heel moeilijk maken’ riep de overspannen kantonrechter. Oeps, deze bedreiging kwam hard aan, want de advocaat zou deze rechter nog vaak tegenkomen. Onze advocaat trok zijn keutel toen maar in, waarna de hoorzitting werd voortgezet en afgerond. Het vonnis zou twee weken later komen

Op kantoor bijgekomen van de schrik, de kwestie toch nog maar eens doorgesproken met collega’s Waarop de advocaat de wraking alsnog doorzette De zaak kwam bij de wrakingskamer van de rechtbank, die als enige bevoegd is te beslissen of een wraking terecht is. Een wraking is terecht, als een rechter zich bevooroordeeld heeft getoond, dan wel die indruk heeft gewekt. U zult begrijpen, dat het wrakingsverzoek in deze zaak werd toegewezen. Als je advocaat door een woedende rechter wordt bedreigd, weet je wel hoe de zaak ervoor staat. Slecht.

Helaas wordt de mogelijkheid tot wraking ook misbruikt. Dan is er geen enkele grond om van vooringenomenheid of partijdigheid te spreken. Wraking wordt dan ingezet om procedures te vertragen, ophef in de media te veroorzaken of onwelgevallige rechters verdacht te maken. Hoewel de meeste van deze kansloze wrakingsverzoeken gelukkig worden afgewezen, gaat het soms toch mis. Dan gaat de wrakingskamer zich bemoeien met de procedure zelf, bijvoorbeeld of een verzoek om uitstel al dan niet terecht is afgewezen, of een getuige ten onrechte niet is gehoord. Of wordt een ongelukkige opmerking van een rechter opgeblazen tot enorme proporties. Zodat menig rechter liever maar zwijgend de zitting doorbrengt. Geen reden tot wraking dus. Helaas beslissen wrakingskamers soms anders, wat natuurlijk een aanzuigende werking heeft. Niet geschoten is altijd mis, en je wilt voor je cliënt alles uit de kast halen, toch! Vandaar dat de wraking een grote vlucht genomen. Elke week zie je deze zaken opduiken in de rechtspraakoverzichten. Als een historicus over 100 jaar onze archieven induikt, kan hij niet anders dan vaststellen, dat de mensen in onze tijd erg weinig vertrouwen hadden in de rechtspraak.

Ik ben ook eens met succes gewraakt. Ten onrechte, zoals u begrijpt. Dat kan ik bewijzen. In het vonnis, dat ik al had geschreven toen ik werd gewraakt, had ik de cliënt van de wrakende advocaat laten winnen. Dat was nu van de baan.

Maar ja, dat is ook een risico van wraking.

 

1 thought on “Als u mij wraakt, dan zwaait er wat!”

  • Klinkt misschien stom maar heb meer vertrouwen in de tv rechters, zoals u en uw collega’s en ook rijdende rechter dan de gewone rechters. In de zaak tegen b.v. Famke louise tegen juice channel roddelpraat vond ik die rechter al meteen erg meedenkend met famke louise ,dat is artiesten naam en die gebruikte de rechter ook ipv echte naam etc. Je kan een hekel hebben aan roddelpraat maar de trend was gezet. Wist meteen wie zaak ging winnen. In dit geval was wraken misschien ook wel terecht.