Mr. Frank Visser volgde de interne rechtersopleiding van 1976 tot 1982. In dat kader was hij werkzaam als officier van justitie te Amsterdam, als griffier bij de rechtbank Maastricht, als rechercheur bij de gemeentepolitie Heerlen en als reclasseringsmedewerker bij het Leger des Heils.

In 1982 werd mr. Visser officier van justitie te Alkmaar. Daar was hij onder meer in het bijzonder belast met de behandeling van fraudezaken en fiscale delicten.

Van juni 1989 tot juni 2014 was mr. Visser kantonrechter te Zaandam en later seniorrechter in de rechtbank Noord-Holland. Tot 2017 was hij nog werkzaam als rechter-plaatsvervanger in dat college en als raadsheer- plaatsvervanger bij het gerechtshof te Den Bosch.