Conflictoplossing

Mr. Frank Visser is sinds 1989 werkzaam als rechter. Daarnaast lost hij al tientallen jaren lang conflicten buiten de rechtszaal op, zowel op TV als met gesloten deuren. Mr. Visser is met name gespecialiseerd in conflictoplossing door middel van een bindend advies.

Wat is een bindend advies?

Indien partijen bij een conflict dat afspreken, kan een derde daarover een bindende beslissing geven. Dat noemen we juridisch een bindend advies. Hier niet ter zake doende uitzonderingen daargelaten, maakt dat bindend advies een definitief einde aan het juridisch conflict. Partijen zijn daaraan gebonden! Hoger beroep is niet mogelijk. Geen slepende procedures dus, maar een snelle oplossing, waarna partijen verder kunnen met hun leven. Er zijn geen ingewikkelde procedureregels. Advocaten zijn niet nodig. Men kan zelf zijn zaak bepleiten. De procedure is niet openbaar, dus geen pottenkijkers.

Wanneer bindend advies?

Een bindend adviesprocedure is uitermate geschikt voor conflicten tussen commerciële partijen, die er zelf even niet uitkomen, maar toch geen ontwrichtende rechtszaak willen. Ook arbeidsconflicten lenen zich in het bijzonder voor deze alternatieve afdoening van geschillen.
Soms eerst bemiddeling

Desgewenst kan een bindend advies worden voorafgegaan door mediation (bemiddeling). Bij gangbare vormen van mediation blijven partijen met lege handen achter, als de mediation niet lukt. Mr. Frank Visser gelooft daar niet in en vindt dat commerciële partijen na een mislukte mediation alsnog behoefte hebben aan en recht hebben op een uitspraak. Mediation door mr. Frank Visser is dus niet vrijblijvend. Partijen weten, dat er uiteindelijk altijd een oplossing komt.

Juridische adviezen.

Mr. Frank Visser is gespecialiseerd in arbeids- en ontslagrecht, huurrecht, consumentenrecht en burenrecht. Rechtsgebieden waarin hij als rechter meer dan 25 jaar praktisch werkzaam is geweest. Mr. Visser adviseert op verzoek.